home-image
Mitt seminar
Ukjent bruker
Page loading
Video
Opptaksdato21.10.2022
Varighet02:36:55
Tilgjengelig til 25.04.2023
Atferdsanalytisk forståelse og behandling av traumer

Traumer kan skyldes alt fra sterke enkeltstående hendelser, som kan gi diagnosen posttraumatisk stresslidelse, til mindre intense men desto mer vedvarende situasjoner, som å være i skadelig relasjon, eller å oppleve omsorgssvikt, over tid.

Videoopptaket er er hentet fra lokallaget i Glåmdal og Nes sin dagskonferanse 21. oktober 2022, og består av en innledning om traumer av Børge Holden. Dernest følger tre kasuspresentasjoner som tar for seg ulike atferdsanalytiske tilnærminger.