09 - 1010 - 1111 - 1212 - 1313 - 14
Veslefjellhall 1
Fredag 09:00 - 10:45 Symposium
Inez Veronika Nordseth-Antonsen
Fredag 11:00 - 12:45 Symposium
Digitale planverktøy i habilitering Må det fortsatt lamineres?
Morten Berger
Fredag 13:00 - 13:45 Forelesning
Veslefjellhall 2 og 3
Fredag 09:00 - 12:00 Symposium
Traumer og atferd Evidensbasert forståelse og tilnærminger
Fredrik A. Walby og Martin Øverlien Myhre
Nystølsfjellet
Fredag 09:00 - 17:00 Symposium
Syningen
Fredag 13:15 - 14:00 Forelesning
Carsta Simon
Storefjelltoppen 2
Fredag 09:00 - 13:00 Symposium
Storefjellhall 1
Fredag 09:00 - 14:00 Symposium
Storefjellhall 2
Fredag 09:00 - 10:45 Workshop
Et målrettet forsøk på varig kompetanseløft i kommunalt psykisk helse og rus arbeid Implementering av Recovery orientert Kognitiv Atferdsterapi (R-KAT) i Drammen kommune
Per Jostein Matre, Thea Lauritsen med flere
Storefjellhall 3
Fredag 09:00 - 10:00 Symposium
Petur Ingi Petursson
Skogshorn
Fredag 10:00 - 13:45 Workshop
Terje Gundhus og Jan Laursen
Grupperom 1 Syningen
Fredag 09:30 - 11:30 Workshop
Feilfri læring Tilpasset Direct Instruction med fokus på responskort, Guidede notater og Copy, Cover, Compare
Rasmi Krippendorf
Fredag 12:00 - 14:00 Workshop
Rasmi Krippendorf