09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
Veslefjellhall 1
Veslefjellhall 2 og 3
Fredag 09:00 - 11:45 Symposium Fredrik A. Walby og Martin Øverlien Myhre Traumer og atferd
Fredag 12:00 - 12:45 Fore­lesning Fredrik Andersen og Jon A. Løkke Prosesser, tendenser og personer
Nystølsfjellet
Fredag 09:00 - 10:00 Symposium Petur Ingi Petursson Reduksjon av stereotyp atferd
Syningen
Fredag 09:00 - 16:45 Symposium Else Marie K. Grønnerud Bred presentasjon av atferdshabilitering i Innlandet
Storefjellhall 1
Fredag 09:00 - 13:45 Symposium Sigmund Eldevik Tidlig Intervensjon for Barn med Autisme; Aktuelle Tema
Storefjellhall 2
Fredag 09:00 - 10:45 Workshop Per Jostein Matre, Thea Lauritsen med flere Kompetanseløp og følgeforskning i Psykisk helse og Rusarbeid
Fredag 11:00 - 11:45 Fore­lesning Søren Jensson Skår Hvordan ABA kan veiledes i spesialist­helsetjenesten - et kasus.
Fredag 12:00 - 12:45 Fore­lesning Jo Mellemstuen, Hilde Pettersen med flere Tiltak for å redusere mangeårig hyleatferd hos en multi­funksjonshemmet kvinne
Fredag 13:00 - 13:45 Fore­lesning Marcus Arnesen, Silje Jonette Fjeldskogen med flere Hvordan gi en ung mann med alvorlig til dyp utviklings­hemming og god sosial kompetanse et godt nok tilbud i hverdagen?
Storefjellhall 3
Fredag 09:00 - 10:45 Symposium Inez Veronika Nordseth-Antonsen Praktiske eksempler på tegn­økonomi
Fredag 11:00 - 12:45 Symposium Morten Berger Digitale planverktøy i habilitering
Fredag 13:00 - 13:45 Fore­lesning Petter Espeseth Emhjellen og Morten Bekk Atferds­terapeutiske tilnærminger i behandling av kroniske tics hos voksne
Storefjelltoppen 1
Fredag 10:00 - 13:45 Workshop Terje Gundhus og Jan Laursen Workshop: Atferdsavtaler
Storefjelltoppen 2
Skogshorn
Fredag 09:00 - 10:45 Workshop Rasmi Krippendorf Innføring i Presisjonsopplæring
Fredag 12:00 - 13:45 Workshop Rasmi Krippendorf Innføring i Good Behavior Game