home-image
Mitt seminar
Ukjent bruker
Fredag 09:00 - 13:00
Symposium (Storefjellhall 1)
Experimental and Translational Studies on Stimulus Control and Emergent Relational and Translational Studies on Stimulus Control and Emergent Relations
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet
 
Nøkkelord: Experimental analysis, translational research, emergent relations, stimulus control

Sammendrag:

We will present a variety of experiments from the research group Experimental Studies of Complex Human Behavior at Oslo Metropolitan University. The main focus of these experiments will be on stimulus control, and especially conditional discrimination and emergent relations. The symposium will start with a brief overview and introduction of stimulus equivalence. Thereafter, experiments will be presented, both from translation research and basic research.
09:00 - 09:10
Presentasjon #1
Super-short Tutorial on Terms
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet
 

Sammendrag:

The presentation will give the attendees an overview and definitions of terms within the research area of emergent relations—terms like conditional discrimination, matching-to-sample, training structures, delayed and immediate emergence, reflexivity, and symmetry, transitivity.
09:10 - 09:30
Presentasjon #2
Delayed Emergence of Equivalence Relations
Torunn Lian OsloMet - storbyuniversitetet
09:30 - 09:50
Presentasjon #3
EEG: Event Related Potensials and Matching-to-Sample: Creating a Paradigm for Analysis of Neurophysiological Activity in Conditional Discrimination
Hanna Steinunn Steingrimsdottir Reykjavik Universitet og OsloMet - storbyuniversitetet
Kyle Edmunds (krediteres)
Mo-Ya Chu (krediteres)
Erik Arntzen (krediteres) OsloMet - storbyuniversitetet
10:20 - 10:40
Presentasjon #4
Stimulus Equivalence, N400 and Autism
Guro Granerud OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen (krediteres) OsloMet - storbyuniversitetet
Eva Malt (krediteres) OsloMet - Storbyuniversitetet
Christoffer Hatlestad-Hall (krediteres) OsloMet - Storbyuniversitetet
Torbjørn Elvsåshagen (krediteres) OsloMet - Storbyuniversitetet
 

Sammendrag:

Electroencephalogram (EEG) can be used to measure the brain's electrical activity during problem solving tasks. In this lecture data from a group of participants with autism and a group without any known diagnosis will be presented. Both groups have trained and tested for equivalence class formation in a matching to sample task. The event related potential (ERP) N400 is used as an additional measure for relational strength between stimuli in the trained classes compared to the relation between stimuli from unrelated classes, tested in a priming procedure.
10:40 - 11:00
Presentasjon #5
Effect of Null Stimuli in MTS Procedures on Sorting and Eye Movements
Live Fay Braaten OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen (krediteres) OsloMet - storbyuniversitetet
 
Nøkkelord: stimulusekvivalens, nullstimulus, sortering, øyebevegelser

Sammendrag:

Noen eksperimenter har trent bare to stimulusklasser når de tester for dannelse av stimulus-ekvivalens. Et uheldig resultat av å ha bare to sammenligningsstimuli er at dette kan føre til at responsen er under avvisningskontroll og ikke seleksjonskontroll. Derfor har noen forskere inkludert en tredje sammenligningsstimuli, en "null" stimulus, for å hindre avvisningskontroll, ved trening av to klasser. Det foreliggende eksperimentet tar sikte på å undersøke effekten «null»-stimulusen har (1) på stimulusekvivalensklasse dannelse, (2) i en sorteringstest og (3) på øyebevegelser. Åtte voksne deltakere trenes i en matching-to-sample prosedyre i to betingelser: én der to 3-medlems stimulusklasser trenes og testes, og én der to 7-medlems stimulusklasser trenes og testes. Alle deltakere utsettes for begge betingselen, halvparten i motsatt rekkefølge. Hver betingelsen har en pre- og post sorteringsbetingelse som inkluderer nullstimuli. Øyebevegelser måles under MTS-prosedyren. Foreløpige resultater viser at større klasser reduserer stimulusekvivalensklasse dannelse, og hvis de trente klassene er sortert riktig, sorteres "null"-stimuliene som én klasse. Fikseringstid til feil sammenligningsstimuli og "null" stimuli er lik i trening, og det er en høyere fikseringstid til korrekt sammenligningsstimulus når deltakerne svarer riktig i testen og motsatt når de svarer feil.
11:00 - 11:20
Presentasjon #6
From "transfer" to "transformation" of stimulus functions: How terms and concepts evolve
Vilde Stedal Kalvik OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen (krediteres) OsloMet - storbyuniversitetet
 

Sammendrag:

In the early 1990's, Relational Frame Theory (RFT) came forth as an alternative to Skinner's account of verbal behavior. Building on the concept of stimulus equivalence, RFT offers a framework for understanding relational responding to arbitrary stimulus relations in the absence of direct training. As a key concept, «transformation of function» is an expansion of «transfer of function», the latter describing how stimulus functions can transfer between members of an equivalence class. «Transformation of function» suggests that stimuli may also acquire functions that differ from those of the stimuli they are being related to. The present study is a systematic literature review assessing the development and historical prevalence of «transformation of function» as a term and concept within the behavior analytic literature. A protocol will be prepared in advance according to PRISMA-P guidelines, specifying planned sources, search strategy, screening tools, datamanagement and documentation, selection process, and criteria for synthesizing data.
11:50 - 12:10
Presentasjon #7
The connection between basic research and studies conducted in academia - a scoping review
Hanne Augland
12:10 - 12:30
Presentasjon #8
Bidirectional Intraverbal Naming as Problem-Solving Skills to Facilitate Stimulus Class Formation
Heidi Skorge Olaff OsloMet - storbyuniversitetet
Emilie Jørgensen (krediteres) OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen (krediteres) OsloMet - storbyuniversitetet
 
Nøkkelord: Bidirectional Naming, conditional discrimination, mediation skills, stimulus equivalence

Sammendrag:

One type of Problem-Solving Skills, involving vocal mediating, is Bidirectional Intraverbal Naming (I-BiN). I-BiN implicating establishing relations between stimuli, which, in turn, results in the emergence of novel intraverbals and listener responses: Training A to B and B–C, will likely, produce the emergence of the relations B–A and C–B, A–C and C–A, in addition to listener responses. This study comprises three experiments––eight college students participated in each. Experiment 1 is based on the procedures in Ma et al. (2016)––linear training structure. In Experiment 2, listener responses were established first, and subsequently, we tested tacts. Finally, in Experiment 3, we employed a one-to-many training structure, as opposed to the linear structure utilized in Ma et al. Additionally, we exposed participants to sorting tests. Across experiments, we assessed the properties of stimulus equivalence through pre- and post-tests across three meaningful stimulus classes, each containing three members. The results demonstrated when I-BiN was successfully established, the participants formed equivalence classes and correctly emitted matching-to-sample responses during posttests, thereby confirming the findings of Ma et al. The occurrence of I-BiN was confirmed by reaction time and post-experimental interviews. These results support that participants form equivalence classes when they are trained in an I-BiN paradigm.
12:30 - 12:50
Presentasjon #9
Analyzing Variables Affecting Response to Name in Children Within Special Education Setting: Training, Generalization, and Maintenance
Erna Dögg Pálsdóttir Reykjavik university
Erik Arntzen (krediteres) OsloMet - storbyuniversitetet
Berglind Sveinbörnsdóttir (krediteres) Reykjavik university
Hanna Steinunn Steingrimsdottir (krediteres) Reykjavik university and Oslo Metropolitan University
Fredag 15:15 - 16:00
Forelesning (Storefjellhall 3)
"Jeg vet ikke"-responser hos førskolebarn
Malin Aaslund Eilertsen Oslo universitetssykehus
Kristin Arildset Bohab AS
 
Nøkkelord: Førskolebarn, "jeg-vet-responser", barneavhør, regelstyring, suggestibile spørsmål

Sammendrag:

Når barn blir stilt spørsmål i profesjonelle sammenhenger, som for eksempel i samtaler med helsepersonell i barnevernet eller i politiavhør, kan de bli stilt spørsmål de ikke kan svare på. Det skal presenteres to studier hvor førskolebarns responser på spørsmål det ikke var mulig å svare på ble undersøkt. Spørsmålene baserte seg på et skuespill som ble fremvist for barna rett i forkant av intervjuene. Alle barna ble stilt totalt 8 spørsmål. Fire kunne besvares basert på informasjon gitt under skuespillet, mens fire spørsmål ikke kunne besvares (riktig respons var «jeg vet ikke»).

Studie 1 undersøkte om intervjuers tilstedeværelse under skuespillet påvirket barns «jeg vet ikke»-responser. I studie 1 deltok 28 barn mellom 42 og 76 måneder. Barna ble randomisert i to ulike grupper, hvorav den ene ble intervjuet av en intervjuer som var tydelig til stede under skuespillet.

Studie 2 undersøkte om en kort fortreningsfase kunne forbedre barns korrekte «jeg vet ikke»-responser.. I studie 2 deltok 24 barn mellom 43 og 78 måneder. Barna ble randomisert i to grupper: En fortreningsgruppe og en ikke-fortreningsgruppe. I begge studiene ble det benyttet et mellom-subjekt-design der gruppene ble sammenlignet.
Resultatene viste at de yngre barna svarte mindre korrekt enn de eldre barna på “jeg vet ikke” spørsmål. Tidligere studier har vektlagt barns alder som en variabel, men denne forklaringen skal utfordres fra et atferdsanalytisk perspektiv.