home-image
Mitt seminar
Ukjent bruker
Forelesning
Det er dårlig gjort at personalet gjør så mye forskjellig Tegnøkonomi - fra fiasko til suksess
Ingrid Vengen Hansen Rælingen kommune
Camilla Sypriansen Rælingen kommune
 
Nøkkelord: tegnøkonomi, epilepsi, behandlingsintegritet, personalopplæring

Sammendrag:

Tjenestemottaker er 33 år, og har diagnosene moderat/dyp psykisk utviklingshemning og alvorlig grad av multifokal symptomatisk epilepsi. Det vektlegges at vedkommende deltar på aktiviteter utenfor boligen, men er vanskelig å motivere. Det ble derfor igangsatt tiltak med økt livskvalitet som hovedmål. Virkemidlene som ble benyttet var lik praksis, tegnøkonomi og bildestyring.

Personalet fulgte ikke tiltaket, og tiltaket ble justert med målsetning om bedre flyt i samhandling mellom tjenestemottaker og personal.

Personalet fulgte fremdeles ikke tiltaket, og tiltaket justeres nok en gang. Denne gang ved ny runde med baseline og forsterkerkartlegging, med hjelp fra vernepleierstudent. Tiltaket igangsettes på nytt, men det er fremdeles problemstillinger som må løses, og nye som oppstår.

Det blir arrangert workshop med rammebetingelser og direkte tilbakemeldinger som tema, det blir holdt faginnlegg om behandlingsintegritet og en fagkveld for tjenesteyterne. Tiltaket igangsettes på nytt med nye retningslinjer, og forelesningen vil presentere hvordan det gikk videre.
Forelesning
Tjenester til to voksne personer med Prader Willis syndrom En casepresentasjon som belyser likheter og ulikheter ved målpersonene og tjenestetilbudet
Rita Kragtorp Nilsen Aurskog-Høland kommune
Siv Hege Grøndahl Aurskog Høland kommune
Therese Melby Sæther Aurskog-Høland kommune
(krediteres)
 
Nøkkelord: Atferdsavtaler, enkeltavtaler, forsterkningssystem, kapittel 9, psykisk helse, god hverdag, god helse

Sammendrag:

Prader Willis er et syndrom som medfører helt spesifikke utfordringer og vansker. Forelesningen vil gi en kort innføring i diagnosen, målpersonenes historie, funksjonsnivå og utfordringer. Kartlegging, analyser og anbefalinger fra Frambu og Voksenhabiliteringstjenesten ligger til grunn for hvordan vi gir bistand til målpersonene.

Vi vil i forelesningen presentere preferansekartlegging, registrering av mestring på atferdsavtaler, utforming og bruk av atferdsavtaler i praksis, andre styringssystemer og vedtak etter HOL kap.9. Begge målpersonene har vedtak etter kapittel 9. Målet for arbeidet er gi målpersonene et godt liv med god fysisk og psykisk helse.