home-image
Mitt seminar
Ukjent bruker
Filter og utvalg
Angi dag:
Søndag 10:00 - 10:45
Forelesning (Veslefjellhall 1)
Fra nødvendig helsehjelp til mestring av egen helse Endring av hvordan en kommune definerer og leverer hjemmehjelpstjenester
Thore Ottershagen Aurskog Høland kommune
 
Nøkkelord: Organisasjon, kultur

Sammendrag:

Presentasjonen beskriver endringsarbeid av en hjemmehjelpstjeneste med utilfredsstillende kvalitet og arbeidsmiljø. Det var jevnlig gnisninger mellom tildeling og utøvende tjenester. Analyse av nøkkeltall for tjenesten og samspillet mellom virksomhetene, førte til at tjenesten ble omorganisert. Tjenesten er endret fra å være en tjeneste hvor innbyggerne er passive mottagere til at målet er at de mestrer egen helse og livssituasjon så langt det er mulig. Det er nå god kvalitet på tjenestene og kapasiteten er økt. HMS-undersøkelser viser at arbeidsmiljøet er bedret
Søndag 10:00 - 12:00
Forelesning (Veslefjellhall 2 og 3)
Fra hjem til bolig En praktisk tilnærming til ulike utfordringer som oppstår under flytting fra foreldrehjemmet til egen bolig
Gaute Falklev Lillehammer kommune
Kenneth Jørgensen Lillehammer kommune
Guro Syversen Lillehammer kommune
Ingrid Johansen Lillehammer kommune
 
Nøkkelord: Tegnøkonomi, trygghet, token,

Sammendrag:

Forelesningen består av tre deler i to sammenhengende forelesningstimer. Første del er et fremlegg om en kvinne med psykisk utviklingshemming og utfordringer i form av fluktatferd fra bolig i forbindelse med flytting til nytt hjem. Vi tar opp viktigheten med samarbeid mellom flere instanser som BPA, habiliteringstjenesten, arbeid- og opplæringssenter og pårørende. Ved introduksjon av dagsplan med ordbilder og forenelig praksis hos personalet, sikret vi en økt grad av forutsigbarhet for TM. Vi presenterer utviklingen hun har hatt fra høy forekomst av fluktatferd til lav forekomst, samt utviklingen hun har hatt i forbindelse med alenetid.

Andre del av fremlegget handler om en mann med autisme som har hatt jevnlig forekomst av utfordrende atferd mot personal. Det ble iverksatt en lav-affektiv tilnærming for å redusere utfordrende atferd og introdusert ett kontaktpersontiltak og bruk av tokens. Etter en tilnærmet null-forekomst av utfordrende atferd ble det startet opp enkle atferdsavtaler og relasjonsbaserte tiltak.

I del tre presenteres ulike tegnøkonomisystemer og visuelle hjelpemidler for å fremme mestring knyttet til flere utfordringer som oppstod ved flytting til bofelleskap.