home-image
Mitt seminar
Ukjent bruker
Søndag 11:00 - 12:00
Forelesning (Veslefjellhall 2 og 3)
"Sammen er vi sterkere" - et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og Horten kommune - Systematisk målrettet samarbeid for å forbedre kunnskap om, og bruk av målrettet miljøarbeid i praksis
Evelyn Skalstad Drammen kommune
Anders Johansen Horten kommune
Eline Brevik Horten Kommune
Mariann Eriksen Bolstad Drammen kommune
 
Nøkkelord: Målrettet Miljøarbeid, interkommunalt samarbeid, systemnivå

Sammendrag:

Høsten 2021 gjennomførte Drammen kommune og Horten kommune en felles samarbeidsprosess om utvikling av målrettet miljøarbeid i tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Presentasjonen tar sikte på å gi tilhørere kunnskap om hvordan planlegge og organisere et større kompetansearbeid i målrettet miljøarbeid blant medarbeidere i disse tjenestene.
Det gis en oversikt over atferdsanalytisk teori som ble vektlagt i undervisning samt eksempler på kartleggingsskjema i det målrettede miljøarbeidet.
Videre vil vi legge vekt på erfaringsdeling omkring veiledningsprosessen i opplæringen.
Alle samlinger og undervisning ble gjennomført på den digitale plattformen Teams. Vi deler erfaringer fra mulighetsrommet som finnes ved bruk av digitale plattformer i utviklingsarbeid.